Storm takker kunde Ole Løvold AS for ordre på 2T kaikran. Kranen vil bli levert med innebygd HPU, metallisert, variabel lavtstøyende pumpe, syrefaste rør og fittings, overlastsystem i henhold til EN 12999 og 10m rekkevidde. Kranen vil i hovedsak bli benyttet til...